Hjem/Om oss

Mål og visjon

Ellingsrud Velforenings overordnede mål er å gjøre alle beboere stolte av Ellingsrud.

Screen Shot 2013-03-20 at 1

I velforeningens vedtekter er følgende mål formulert:

 • Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
   
 • Foreningen er partipolitisk uavhengig.
   
 • Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
   
 • Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
   
 • Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.
Web levert av CustomPublish AS