Hjem/Arrangementer/Nærmiljøkonferanser

Når blir Ahusbanen bygget?

Nærmiljøkonferanse om Ahusbanen

Ahusbanen betyr i denne sammenheng en forlengelse av t-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus i Lørenskog.

Velkommen til stor nærmiljøkonferanse om Ahusbanen. Onsdag 24.september 2014 kl.19.00 i Ellingsrud kirke. Dragonstien 18, like ved Ellingsrudåsen senter( Ellingsrudåsen t-banestasjon).

Representanter fra Ruter,Oslo kommune, Lørenskog kommune, Skedsmo kommune og Akershus fylkeskomune vil redegjøre for saken. Vi håper også at representanter fra samferdselsdepartementet blir med for å informere om hvordan staten kan bidra til finansiering og gi en begrunnelse for prioritering av samferdselsutbyggingen med Ahusbanen som et alternativ.

 

Arrangør: Ellingsrud velforening. Groruddalen miljøforum og Furuset Vel er medarrangør.

Ellingsrud velforening har etablert et tverrfaglig og tverrpolitisk forum for Ahusbanen. Her kan politikere, interesseorganisasjoner, fagforeninger, bedrifter og enkeltpersoner arbeide sammen for å få en fortgang i byggingen av Ahusbanen.

Det har vært planer om Ahusbane forlengelse i 40 år. Nå er tiden inne for å få byggingen gjennomført. Vi ønsker en grundig gjenomgang av behovet for en slik forlengelse utfra forventet befolkningsøkelse, trafikktetthet med buss og bil, krav til redusert miljøutslipp. Ahusbanen vil få en stor betydning for utbygging av boliger og arbeidsplasser langs banetraseen.  Fase 2 er en forlengelse fra Ahus og videre til Lillestrøm.

En egen hjemmeside på ahusbanen.com er opprettet. kontaktperson Bjørn Engstrøm bj-en@online.no

Web levert av CustomPublish AS